منشور اخلاقی

آنچه توانسته ایم لطف خدا و رضایت خلق بوده است . توسعه مداوم و افزایش حجم تولید شرکت در سالهای اخیر ، ثمره تلاش و همت کارکنان و کارگران و مدیریت مجموعه و نیز تعهد بر اصول مشتری مداری و ارتقاء کیفیت ساخت ، تولید در حد استاندارد های مرتبط و اتکا به الطاف الهی بوده است .

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

Menu Wrapper

Link Color
Modules Title
Background Image

Breadcrumb Wrapper

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Left Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Right Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Content Wrapper

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page